Ο Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης

Το προφίλ του Ηλεκτρολόγου

O Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την επισκευή ή συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς χώρους. Είναι εκείνος που ερμηνεύει κατασκευαστικά σχέδια και προχωρά σε διορθώσεις για την καλύτερη ηλεκτρολογική εργονομία.

Βίντεο
Ειδικότητες
Έντυπα

Έντυπα για την ΔΕΗ