Περί απροσπαθείας

Παραθέτω μερικά βασικά σημεία από το βιβλίο της κλίμακας του Ιωάννη :

 • Εκείνος πού έχει «προσπάθεια» (= η μετά πάθους προσκόλλησις, η δέσμευσις του συναισθήματος σε κάτι) σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθή ακόμη από την λύπη. Διότι πώς αν μη λυπηθή, όταν στερηθή εκείνο που αγαπά;
 • Σε όλα μας χρειάζεται πολλή νήψις (προσοχή, επαγρύπνηση). Τα σημεία πού θα σου δείχνουν ότι βαδίζεις την στενή οδό είναι: Η θλίψις της κοιλίας, η ολονύκτιος στάσις στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, οι χλευασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπαιγμοί, η εκκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μη γογγύζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζης τον εαυτό σου να υπομένη τις ύβρεις, να υπομένης γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτής όταν καταλαλούν είς βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάριοι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, «ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. ε΄ 3).
 • Εκείνος που νομίζει ότι έχει «απροσπάθεια» (= η απαλλαγή από την «προσπάθεια») για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθή, αυτός απατάται τελείως.

Συμπερασματικά δεν χρειάζεται να προσπαθούμε για κοσμικά και υλικά πράγματα. Ο θεός άλλωστε για όλα τα απαραίτητα θα φροντίσει……

Ε.Κ.

Περί αποταγής

Παραθέτω μερικά βασικά σημεία από τον πρώτο Λόγο της κλίμακας του Ιωάννη:

 • Αναχώρησις από τον κόσμον είναι το να μισήσης με την θέλησί σου πράγματα επαινετά και να αρνηθής την φύσι, για να επιτύχης τα υπέρ φύσιν.
 • Όλοι όσοι εγκατέλειψαν πρόθυμα τα βιοτικά, το έπραξαν αναμφιβόλως ή για την μέλλουσα βασιλεία ή για τα πολλά τους αμαρτήματα ή για την αγάπη του Θεού.

Συνοπτικά θα συμπέρανα ότι η βασιλεία των ουρανών επιτυγχάνεται εάν απαρνηθούμε:

 • Τα υλικά αγαθά
 • Το ιδίον θέλημα. Δηλαδή υποτάξουμε τα πάθη μας.
 • Την κενοδοξία. Είναι καθήκον μας να υποτάξουμε τον εγωισμό μας και γίνουμε ταπεινοί.

Ε. Κ.

Η Κλίμακα του Ιωάννη του Σιναΐτου

Η Κλίμαξ Θείας ανόδου, Κλίμακα του Ιωάννου ή και απλά Κλίμακα (λατ.: Scala Paradisi) ονομάζεται ένα σημαντικό βιβλίο γραμμένο κατα τον 5ο6ο αιώνα από τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη το οποίο ευρέως χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της Εκκλησιαστικής Γραμματείας. (Βικιπαίδεια)

Το βιβλίο είναι διαιρεμένο σε τριάντα κεφάλαια – “Λόγους” οι οποίοι εξηγούν τις διάφορες αρετές, και ξεκινώντας από τα χαμηλότερα, ανεβάζουν κλιμακωτά στα ψηλότερα. Κάθε κεφάλαιο-Λόγος είναι σαν βαθμίδα (σκαλοπάτι) η οποίο ανεβάζει τον Χριστιανό ολοένα και πιο ψηλά στην κλίμακα των αρετών. Τα τριάντα αυτά κεφάλαια, έχουν ως εξής:

Λόγοι

Τα τριάντα κεφάλαια ονομάζονται “Λόγοι” και οδηγούν από τα γήινα, στα ουράνια. Οι τριάντα Λόγοι είναι ως ακολούθως:

 • 1. Περί αποταγής
 • 2. Περί απροσπαθείας
 • 3. Περί ξενιτείας
 • 4. Περί υπακοής
 • 5. Περί μετανοίας
 • 6. Περί μνήμης θανάτου
 • 7. Περί του χαροποιού πένθους
 • 8. Περί αοργησίας
 • 9. Περί μνησικακίας
 • 10. Περί καταλαλιάς
 • 11. Περί πολυλογίας και σιωπής
 • 12. Περί ψεύδους
 • 13. Περί ακηδίας
 • 14. Περί γαστριμαργίας
 • 15. Περί αγνείας
 • 16. Περί φιλαργυρίας
 • 17. Περί αναισθησίας
 • 18. Περί ύπνου και προσευχής
 • 19. Περί αγρυπνίας
 • 20. Περί δειλίας
 • 21. Περί κενοδοξίας
 • 22. Περί υπερηφανείας
 • 23. Περί λογισμών βλασφημίας
 • 24. Περί πραότητος και απλότητος
 • 25. Περί ταπεινοφροσύνης
 • 26. Περί διακρίσεως
  • 1. Περί διακρίσεως λογισμών και παθών και αρετών
  • 2. Περί διακρίσεως ευδιακρίτου
  • 3. Σύντομος ανακεφαλαίωσις των προηγουμένων
 • 27. Περί ησυχίας
  • 1. Δια την ιεράν “ησυχίαν”, την ψυχικήν και την σωματικήν
  • 2. Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών
 • 28. Περί προσευχής
 • 29. Περί απαθείας
 • 30. Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως

(Βικιπαίδεια)